Одбележување на 31 Октомври Светски ден на штедењето преку дискусија и изработка на касички