Одбележување на 5-ти мај светски ден за хигиена на рацете, преку цртежи од II – 1 Ана Николовска одделенски наставник (е-училница)