Одбележување на 9-ти мај ден на Европа и победата над фашизмот. Зоран Аврамовски наставник по историја и граѓанско образование (е-училница)

[fb_vid id=”1725788654227221″]