Одбележување 75 години Пипи Долгиот Чорап и Велигден.
III-1 одд. одделенски наставник Александра Гулевска

[fb_vid id=””]