Skip to content

Одделенскиот наставник Магдица Пеева учествуваше во проектот ТВ Училница час по…

Одделенскиот наставник Магдица Пеева учествуваше во проектот ТВ Училница час по математика за настава преку далечинско учење односно учење од дома, во организација на Министерството за образование и наука во соработка со УНИЦЕФ, Бирото за развој на образованието и ОХО продукција. (е-училница)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *