Од 22.12.2019 до 24.12.2019 година во Кавадарци, се одржа обука, организирана од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, на која зема учество и Анета Димишковска, наставник по француски јазик. На оваа тродневна обука , наставниците беа запознаени и обучени како успешно да спремаат проекти за аплицирање на Еразмус програмите.