ООУ „Живко Брајковски“ Бутел, Скопје со тим од наставници одговори на барањето од Министерство за образование и наука за учество во проектот ТВ училница со што навистина покажуваме дека заедно можеме да ги надминеме сите предизивици. Наставничката Фатиме Али одделенски наставник денес одржат час за учениците по едукативна програма подготвени од Бирото за развој на образованието. Програмата е согласно материјалот кој и во овој период наставниците би го предавале во училиштата, доколку немаше прекин на наставата.