Општина Бутел – Kултурна манифестација Есенски Базар 2019 година.
Традицијата и обичаите како на нашата земја така и на земјите од регионот (Србија, Косово,Црна Гора, Албанија, Турција) афирмирани низ домашните ракотворби изработени на повеќе од 25 ракотворци. За прв пат оваа година културната манифестација е збогатена со присуство на 12 амбасадори на мирот од повеќе земји.