Општопознато е која е целта на Први април – среќа и смеење