Се подготвуваме за настава за каков и модел да се одлучи ние сме подготвени
Демонстрација на Паскалов закон – Надворешниот притисок што дејствува на течностите и гасовите во затворен сад се пренесува во сите правци подеднакво.
Наставник по физика и математика Верче Петрова
(е-училница)

Паскалов закон