“ПОДГОТВЕНИ ДА ГИ УЧИМЕ ДЕЦАТА НА СОЖИВОТ” – ООУ Живко Брајковски – Бутел (работилница на македонски и албански јазик)