Поздрав од ООУ” Живко Брајковски” – Бутел.
Наставник: Ивана Муриќ
Наставна единица: колут напред
Ученици од 8-2 одделение

[fb_vid id=””]