Посета на извршниот директорот на фондацијата Песталоци, Ulrich Stucki од Швајцарија на ООУ „Живко Брајковски“ – Бутел, Скопје
Училишниот хор и оркестар се претстави со ода на радоста, се одржа мултиетнички час, видео презентација од проектни активности, разгледување на училиштето и интервју со наставници и ученици. Разменувавме искуства, споделувавме добри практики и разговаравме за придобивките од учеството во проекти за меѓуетничка интеграција во образованието поддржани од фондацијата Песталоци.