Посета на кино Синеплекс
Воннаставни активности со 6-1 и 6-2 одд. реализирани со наставничките по македонски и англиски јазик, Весна Стајковска и Александра Тумбевска