Посета на кино Cineplexx со учениците од 7-1 и 7-2 одд.