Посета на ликовна изложба во општина Бутел. Актив V одделение