Почитувани родители,
Во следнава презентација може да видите неколку продуктивни активности со кои може да помогнете во процесот на учење на вашето дете.(е-училница)
Берта Мустафовска специјален едукатор и рехабилитатор

videovideo