По повод денешниот ден – „8-ми март“, се оддржа работилница во рамки на Математичка секција – Математиката – нејзиното шаренило и нејзината сестрана примена – Учење преку игра,од проектот „Јакнење на мултиетничка соработка во општините“, имплементиран од страна на Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО), а поддржан од страна на Детската фондација Песталоци.
Работилницата ја предводат: Верче Петрова, Бернанда Мустафова, Мирфетка Јашароска,Frisida Çoçka Ajrullahu