По повод денешниот празник од страна на учениците се изработени кратки видео презентации под менторство на наставникот по историја Зоран Аврамовски.