По повод одбележување на Детската недела првачињата ја положија свечената заклетва и со читање на детските права беа примени во Детската организација.