По повод одбележување на детската недела нашите првачиња според сопствена креативност изработуваат цртежи.