По повод – претстојниот празник „Рамазан Бајрам“, се одржа работилница во рамки на Математичка секција – Математиката – нејзиното шаренило и нејзината сестрана примена – Учење преку игра,од проектот „Јакнење на мултиетничка соработка во општините“, имплементиран од страна на Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО), а поддржан од страна на Детската фондација Песталоци.

Благодарност до родителите кои несебично беа вклучени во работилницата и имаа споделено видеа за тоа како се прави баклава

Работилницата ја предводат: Верче Петрова, Бернанда Мустафоска, Мирфетка Јашароска, Frisida Çoçka Ajrullahu