По повод 22-ри април Денот на планетата Земја учениците се приклучија кон иницијативата од Бирото за развој на образованието да учествуваат во онлине квизот на тема „Учиме за планетата Земја“ преку кои учениците ќе научат нешто ново за планетата Земја и ќе се поттикнат на акција за заштита на животната средина.
Одделенски наставник Магдица Пеева