По повод 7 Март Ден на учителот и 8 Март учениците од 6 одделение од слободната литературна секција беа на филмска проекција супер соник еж