Практична презентација на час по физика: Отпор на воздухот – падобрани.