Практични активности за одбележување на 22 Април – Ден на планетата Земја
IV-2 одделение, наставник Ленче Неделковска