Првата батерија направена од Александро Волта во 1800 година, изработена со ученици:
Батеријата е составена од 3 компоненти:
електроди од цинк и бакар и електролит меѓу нив. Бакарот е позитивна, а цинкот негативна електрода.
Верче Петрова наставник по математика и физика во ООУ„Живко Брајковски“Бутел,Скопје (е-училница)