Првачињата наши мили за први април одбележан со почитување на насоките за изолација вон наставни активности.
Марија Славковска одделенски наставник во
ООУ„Живко Брајковски“Бутел,Скопје (е-училница)