Skip to content

ПРВИ АПРИЛ, ДЕНОТ КОГА ГИ СЛАВИМЕ ШЕГАТА И СМЕАТА е одбележан со почитување на н…

ПРВИ АПРИЛ, ДЕНОТ КОГА ГИ СЛАВИМЕ ШЕГАТА И СМЕАТА е одбележан со почитување на насоките за изолација вон наставни активности.
Љиљана Атанасова одделенски наставник во
ООУ„Живко Брајковски“Бутел,Скопје (е-училница)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *