Предизвик.
Јас направив Камера обскура и добив превртен лик
Ученици направете и вие некој експеримент и постирајте го во коментар сите да го видат
Верче Петрова наставник по математика и физика во ООУ„Живко Брајковски“Бутел,Скопје (е-училница)