Пренесување на стекнатото знаење преку креативна работилница на тема “Дискриминација, булинг”. Дисеминација на искуствата стекнати на интеркултурната размена во Швајцарија.