Претставници на училишната заедница заедно со училишниот психолог Андријана Атанасовска ја посетија ликовната изложба во просториите на Општина Бутел на делата од деветтата ликовна колонија Љубанци 2019