Претставување на културата, традицијата, храната и секако нашето училиште во склоп на проектот за интеркултурна размена.