Признание за наставничката по физичко и здравствено образование Ивана Муриќ за промоција и афирмација на училиштето.