Присуство на презентација „Заедно можеме се“ која се одржа во просториите на Европска Унија.