Приходи и расходи за сметка 603 за 2019 година

PrihodiRashodi603_2019
Приходи и расходи за сметка 903 за 2019 година