Проектни активности #ProsocialValues. Презентација на работилницата Креативно решавање конфликти. #FriendsofEducation.