Проектот за Просоцијално учење
Имплементатори на проектот Pro Social Values (Просоцијално учење или учење со емпатија) од шест невладини организации од Италија, Турција, Литванија, Шпанија, Бугарија и Македонија во посета на ООУ „Живко Брајковски“ како амбасадор-училиште