Skip to content

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието организ…

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието организираше јавна презентација на резултатите од програмата за заеднички ученички активности и иницијативи, како начин за промоција на граѓански и интеркултурни вредности. Нашето училиште беше едно од осумтте училишта од цела Македонија, кое имаше можност да ги презентира своите изработки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *