Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието
Промоција на младинска активност и акција за уредување на Градскиот парк. На иницијатива на нашите ученици поставени се табли со еко пораки и исчистени се езерата.