Проект Prosocial Learn

Просоцијално учење – учење со емпатија финансиран од Erasmus+ програма на Европската Унија.
Апостолоска Елена, вработена во ООУ Живко Брајковски присуствуваше на работилници за наставници организирани меѓу партнерните на проектот Prosocial Learn, како претставник на НВО Пријатели на образованието, кои се одржаа во Паневизис, Литванија од 7 до 13 октомври 2019.
Крајната цел пак на проектните активности е насочена кон намалување на насилството помеѓу врсниците и интеграција на различни групи во општественото живеење засновано на позитивни општествени норми и вредности.