Промоција на Европски проект Просоцијални вредности во
ОУ Живко Брајковски – Бутел, Скопје
Работилница во рамките на проектот Prosocial Learn – Просоцијално учење – учење со емпатија.