Професионален центар за обука – тренинг центар 15.10.2019
Обука на тема
Новини во новиот закон за основно образование и наставници и стручни соработници.