Професијата учител, по некаква слободна дефиниција, е благородна професија, која го издигнува човекот на еден висок – хуман пиедестал, како личност со високи морални и интелектуални квалитети
Нашите ученици на креативен начин го одбележаа 5-ти Октомври Светскиот ден на учителите.