Работилница за јакнење на соработката меѓу општините, училиштата и локалната бизнис заедница

Во рамки на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите МИМО, се одржа работилница за јакнење на соработката меѓу општините, училиштата и локалната бизнис заедница во Хотел Континентал, Скопје.
Целта на работилницата беше да се споделат добрите искуства од заедничката соработка меѓу општините и училиштата и заеднички да се разгледаат можностите за продлабочување на соработката, вклучувајќи ја и локалната бизнис заедница за поддршка на младинските иницијативи на локално ниво.