Skip to content

Работилница спроведена од страна на училишниот психолог по повод одбележување на…

Работилница спроведена од страна на училишниот психолог по повод одбележување на Детската недела со претставници на Училишниот парламент на тема ” Детски права”. Учениците дискутираа активно на темата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *