Работилница спроведена од страна на училишниот психолог по повод одбележување на Детската недела со претставници на Училишниот парламент на тема ” Детски права”. Учениците дискутираа активно на темата.