Работилница:22 Март -Светски ден на водата
Ментори: Весна Стајковска и Саниа Качар
6-2 одделение