Работилници во рамки на секции во учебната 2018/2019 година
„Програмирање со Micro:bit“- Користење на основни команди