Работилници на тема: „Како да се
справиме со хиперактивните и импулсивни ученици“.

Селективното внимание и меморија – ученикот одлично се фокусира на она што му е интересно, додека има изразена лоша концентрација кога треба да ги извршува секојдневните, особено училишните обврски.
Расеаноста – лесно го попречуваат какви било надворешни дразби што немаат никаква врска со задачата која моментално ја извршува.
Импулсивноста – реагира без размислување.
Хиперактивноста – кај децата со синдромот АДХД.