Реализирање на проектот насловен како „Мисијата на Мајка Тереза“, од НУ СПОМЕН КУЌА НА МАЈКА ТЕРЕЗА, поддржан од Министерство за култура.